Nærri 90% Vestfirðinga styðja veg um Teigsskóg

Fréttir
Share

Hvorki meira né minna en 88,3% svarenda eru fylgjandi tillögu Vegagerðar ríkisins um lagningu nýs vegar í Gufudalssveit, svonefnda Þ-H leið, sem á að liggja að hluta til um Teigsskóg í Þorskafirði, en 6,4% eru andvígir (5,2% svara hvorki né).

Þetta er megin niðurstöður könnunar sem Gallup gerði dagana 7. – 21. maí 2018 á Vestfjörðum.

Um var að ræða síma- og netkönnun. Úrtak könnunarinnar var 1106 manns úr póstnúmerum 380-512, 18 ára og eldri, handahófsvaldir úr Viðhorfahópi Gallup og Þjóðskrá.  Svarendur voru 550 og 556 svöruðu ekki. Þátttökuhlutfallið er 49,7%.  Markmið könnunarinnar var að kanna skoðun almennings á Vestfjörðum þegar kemur að lagningu nýs vegar í Gufudalssveit. Guðmundur Halldórsson, skipstjóri í Bolungavík bað um verkið og kostar það.

Lögð var fyrir þátttakendur ein spurning svohljóðandi: Ertu fylgjandi eða andvíg(ur) tillögu Vegagerðar ríkisins um lagningu nýs vegar í Gufudalssveit, svonefnda Þ-H leið, sem á að liggja að hluta til um Teigsskóg í Þorskafirði?

Það þeim 550 sem svöruðu tóku 524 eða 95,4% afstöðu og 26 tóku ekki afstöðu. Fylgjandi voru 463 eða 88,3%. Vikmörk eru 2,7%. Það þýðir að 95% líkur eru á því að fjöldi þeirra sem eru fylgjandi veg um Teigsskóg eru frá 92,7% til 98,1%.  Það er óvenjulega hátt hlutfall yfirhöfuð í nokkru máli. Andvígir reyndust 34 eða 6,4%. Vikmörkin hjá andvígum eru 2,1%.

Stuðningur er heldur meiri meðal karla eða 82% en kvenna þar sem hann var 75%. Stuðningurinn er yfirgnæfandi í öllum aldurshópum. Minnstur var hann í yngsta  aldurshópnum 18 – 24 ára. Þar var stuðningurinn 58%. Í næsta aldurhópi frá 25- 34 ára er stuðningurinn 75%. mestur er stuðningurinn hjá þeim sem eru eldri en 65 ára eða 90%.

Stuðningurinn mældist 82% hjá íbúum á sunnarverðum Vestfjörðum og 78% annars staðar á Vestfjörðum.

Guðmundur kvaðst vera mjög ánægður með niðurstöður könnunarinnar og sagði að hún staðfesti að Vestfirðingar stæðu sameinaðir í þessu mikla hagsmunamáli og að það styrkti stöðu þeirra gagnvart ríkisvaldinu og þeim sem standa á móti framkvæmdunum. Það er ekki eftir neinu að bíða sagði Guðmundur Halldórsson.

Viðbót 25. maí kl 10:00 – leiðrétting:

Svörun er skipt í þrjá flokka með og á móti; að öllu leyti, mjög og frekar fylgjandi eða andvígur. Í tölunum að ofan vantar þriðja flokkinn. Að þeim meðtöldum eru tölurnar þannig:

stuðningur meðal karla er 89% en ekki 82%, hvorki né 5% og andstaða 6%. Hjá konunum eru 87% fylgjandi, hvorki né eru 6% og 7% eru andvígar.

Í yngsta aldurshópnum 18 – 24 ára er minnstur stuðningurinn eða 76% , 11% eru hvorki né og 14% andvíg.

Í næsta aldurshópi 25 ára – 34 ára er stuðningurin 88% , hvorki né eru 9% og andvígir eru aðeins 3%.

Hjá aldurshópnum 65 ára og eldri er stuðningurinn 96% og 4% eru samanlagt hvorki né og andvíg.

Á sunnanverður Vestfjörðum er stuðningurinn 90%, hvorki né er 4% og 6% eru andvíg.

Annars staðar á Vestfjörðum eru 88% sem styðja veg um Teigsskóg og 6% eru hvorki né. Andstaðan er því aðeins 6%.

Athugasemdir